hero background

Home

To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków.
Dz 24,14

Witam na mojej stronie poświęconej poszukiwaniu Drogi, tej Jedynej, wytyczonej przez Wielkiego Rabina z Nazaretu. Od przeszło 20 lat staram się kroczyć za Mesjaszem, szukając wokół siebie Jego śladów. Moim wzorem i filtrem poszukiwań jest sam Jeszua Mesjasz, Żyd, rabin żydowski. Dziś wielu postrzega Go przez utrwalony stereotyp, daleki od Jego żydowskiej tożsamości. Dziś znany jest wielu jako Jezus Chrystus, Zbawiciel Narodów, założyciel nowej religii, przedstawiany jako błękitnooki, długowłosy Aryjczyk, który definitywnie zakończył epokę judaizmu. Ja jednak stałem się daleki od wizji Jezusa odcinającego się od judaizmu i Tory. Przed laty zauważyłem, iż moja ścieżka życiowa, z roku na rok, zbliża się co raz bardziej, do dróg jakimi wiedziony jest judaizm. Drogami tymi kroczył sam Jeszua (Jezus).

Kto jest mędrcem? Ten, który od każdego się uczy.
Talmud, Awot 4

Moje poszukiwania wiary przez lata prowadziły mnie do poznawania różnych nurtów chrześcijaństwa i judaizmu. Choć nie jestem już katolikiem a prawosławnym nigdy nie byłem, staram się w tych denominacjach wyszukiwać i zauważać pozytywne elementy, mając równocześnie świadomość istnienia elementów dla mnie niemożliwych do akceptacji. Choć formalnie jestem członkiem społeczności ewangelikalnej, staram się nie zamykać oczu na braki i niebiblijne praktyki tego nurtu. Mimo, w pewnym stopniu, zachłyśnięcia się judaizmem, staram się nie przyjmować bezrefleksyjnie tego co odkrywam w tradycji żydowskiej.

Nie mów w sercu swoim, że jesteś większy od swego bliźniego, bo żarliwie służysz Bogu. Nie różnisz się od wszystkich innych istot stworzonych do służby Bożej. Dlaczegóż to miałbyś być bardziej godnym szacunku od robaka? Przecież i on służy Stwórcy, tak jak potrafi i ile ma sił.
Reb Izrael ben Elizer (Beszt)

Kim dziś jestem? Samemu mi trudno określić się pod kątem wyznania. Nie jestem katolikiem ani prawosławnym, mimo dużego sentymentu do tych nurtów i uznania szerokiego kanonu biblijnego. Czy jestem ewangelikalnym chrześcijaninem? Formalnie tak, w kwestii wyznawanej doktryny – raczej nie. Żydem? Też nie. Kim zatem? Poszukiwaczem Drogi, mającym więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli miałbym się określić w kilku słowach, streszczając maksymalnie swoje poglądy, określiłbym się może jako judaizant, ger toszaw, przednicejski judeochrystianin.

Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu,
prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.
Jan Hus

Mam nadzieję, że znajdziesz na tych stronach coś dla siebie.

Poszukiwacz Drogi, Jarek „Juda” Pokrywczyński