hero background

Wpisy

Rozmyślania

Księga Życia

13 września, 2018, Autor: Juda

W Jom Trua/Rosz HaSzana czasami słyszy się życzenia: „Leszana towa tikatewu wetehatemu!”, co można przełożyć jako „Obyście byli zapisani (w Księdze Życia) i opieczętowani na dobry rok!”

Doktryna, Nauczanie

Nowy Rok? Znowu??!!

9 września, 2018, Autor: Juda

Kilka zdań w oparciu o wykład mojego nauczyciela Borysa Minkovskiego (niech Wszechmogący obdarzy go dobrym zdrowiem i długim życiem). Widzę od czasu do czasu, że przewija się temat „niebiblijności” Rosz HaSzana

Inne, Nauczanie

Chrystus w żydowskiej Passze ukryty

1 kwietnia, 2018, Autor: Juda

(Stenogram pokazowej Paschy opracowany wg. nauczania Michaela Zinna. Pokazowy Seder przeprowadzony był 14 kwietnia 2017 roku w Toruniu dla członków Zboru Zielonoświątkowego.)

Tłumaczenia

Żydowski Dzień Kobiet

8 marca, 2018, Autor: Juda

[Tekst] pod okoliczność świeckiego święta [- Dnia Kobiet]. W Izraelu wśród świeckich mieszkańców ten dzień wspominany jest rzadko. A wśród wierzących nie wspomina się go w ogóle.

Rozmyślania

Święta spóźnialskich

2 lutego, 2017, Autor: Juda

Kiedy urodził się Jezus? Wielu z nas poda datę 25 grudnia. Prawosławni podadzą nam termin o dwa tygodnie późniejszy: 7 stycznia. Jednak niewiele potrzeba wysiłku, aby znaleźć informacje o tym, że ani jeden ani drugi termin nie jest zbyt realny.

Inne, Tłumaczenia

Sen biskupa Chosrowa…

14 grudnia, 2016, Autor: Juda

W 2013 r. raw Alexander Blend, po lekturze pism Chosrowa, biskupa Anczewacziku w Armenii, podzielił się przeczytanym fragmentem. Tekst napisany przeszło 1000 lat temu.

Rozmyślania

Wizja apostoła Piotra

12 listopada, 2016, Autor: Juda

Treasures of the Bible by Henry Davenport Northrop, 1894 (Wikipedia) „Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, [...]

Nauczanie

Cedaka znaczy dobroczynność, czyli po żydowsku o jałmużnie

10 sierpnia, 2016, Autor: Juda

Nauczanie wygłoszone w toruńskim zborze zielonoświątkowym 13 marca 2016 r. Temat prawie zapomniany w dzisiejszym chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach był jednym z filarów nauczania i życia Kościoła.

Rozmyślania

Pięćdziesiątnica. Powstanie nowego czy utwierdzenie starego?

2 czerwca, 2016, Autor: Juda

Tora nakazywała Ludowi Bożemu przestrzegania Świętych Czasów, w tym Święta Tygodni

Nauczanie

Sobór Jerozolimski

16 kwietnia, 2016, Autor: Juda

Czy tzw. Sobór Jerozolimski to było rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza? Lub patrząc od innej strony czy nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?