hero background

Blog

Rozmyślania

Księga Życia

13 września, 2018, Autor: Juda

Zwój
W Jom Trua/Rosz HaSzana czasami słyszy się życzenia:
„Leszana towa tikatewu wetehatemu!”, co można przełożyć jako „Obyście byli zapisani (w Księdze Życia) i opieczętowani na dobry rok!”
Zdarza się, że wierzący w Jeszuę mają wątpliwości czy można życzyć dobrego zapisu w Księdze Życia. Problem wynika z tego, czy komuś, kto w Jeszui ma życie wieczne, można jeszcze życzyć dobrego zapisu w Księdze Życia. Chciałem rozwiać ewentualne wątpliwości, nie chodzi tu o zapis „na zbawienie”, chodzi o wyznaczenie losu na kolejny, nadchodzący, rok. Życzenie „dobrego zapisu w Księdze Życia”, to życzenie zdrowego i dobrego nowego roku, przede wszystkim przeżycia go jako żywy w tym ciele. W tradycji jest to księga w której Bóg niejako „predestynuje” losy człowieka, czyni to w oparciu o jego dzieła z poprzedniego roku. Nie jest to więc związane z życiem w Świecie przyszłym (Olam HaBa) a jak najbardziej z życiem doczesnym i losem na najbliższy rok. (W przypadku niepomyślnego zapisu istnieje jeszcze droga pokuty i nawrócenia w okresie Strasznych Dni, które zakończy Jom Kipur.)

Więcej o Księgach z zapisami i zwyczajach noworocznych możecie sobie przeczytać pod adresem: https://forumzydowpolskichonline.org/2019/09/16/rosz-haszana-nowy-rok-dzien-sadu/

Życząc wszystkim Dobrego zapisu w Księdze życia i opieczętowania na dobry rok 5779! Leszana towa tikatewu wetehatemu!
Niech poznanie naszego Adonai Jeszui Mesjasza wzrasta w życiu nas wszystkich!