hero background

Post Tagged with: "Jeszua"

Doktryna, Nauczanie

Nowy Rok? Znowu??!!

9 września, 2018, Autor: Juda

Kilka zdań w oparciu o wykład mojego nauczyciela Borysa Minkovskiego (niech Wszechmogący obdarzy go dobrym zdrowiem i długim życiem). Widzę od czasu do czasu, że przewija się temat „niebiblijności” Rosz HaSzana

Inne, Nauczanie

Chrystus w żydowskiej Passze ukryty

1 kwietnia, 2018, Autor: Juda

(Stenogram pokazowej Paschy opracowany wg. nauczania Michaela Zinna. Pokazowy Seder przeprowadzony był 14 kwietnia 2017 roku w Toruniu dla członków Zboru Zielonoświątkowego.)

Rozmyślania

Święta spóźnialskich

2 lutego, 2017, Autor: Juda

Kiedy urodził się Jezus? Wielu z nas poda datę 25 grudnia. Prawosławni podadzą nam termin o dwa tygodnie późniejszy: 7 stycznia. Jednak niewiele potrzeba wysiłku, aby znaleźć informacje o tym, że ani jeden ani drugi termin nie jest zbyt realny.

Rozmyślania

Wizja apostoła Piotra

12 listopada, 2016, Autor: Juda

Treasures of the Bible by Henry Davenport Northrop, 1894 (Wikipedia) „Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, [...]

Nauczanie

Cedaka znaczy dobroczynność, czyli po żydowsku o jałmużnie

10 sierpnia, 2016, Autor: Juda

Nauczanie wygłoszone w toruńskim zborze zielonoświątkowym 13 marca 2016 r. Temat prawie zapomniany w dzisiejszym chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach był jednym z filarów nauczania i życia Kościoła.

Rozmyślania

Pięćdziesiątnica. Powstanie nowego czy utwierdzenie starego?

2 czerwca, 2016, Autor: Juda

Tora nakazywała Ludowi Bożemu przestrzegania Świętych Czasów, w tym Święta Tygodni

Nauczanie

Sobór Jerozolimski

16 kwietnia, 2016, Autor: Juda

Czy tzw. Sobór Jerozolimski to było rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza? Lub patrząc od innej strony czy nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?

Inne

Chanuka w NT

6 grudnia, 2015, Autor: Juda

I nadeszła Chanuka w Jeruszalaim. Była zima, i Jeszua przechadzał się po terenie Świątyni, w Kolumnadzie Szlomo. I otoczyli Go Judejczycy, i powiedzieli do Niego: "Jak długo jeszcze będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!". Jeszua odrzekł im: "Już wam powiedziałem, ale mi nie ufacie. Dzieła, które czynię w imieniu mojego [...]

Doktryna, Tłumaczenia

Zasady Wiary Israela dla Dzieci Nowego Przymierza

27 października, 2015, Autor: Juda

I. Wierzę wiarą doskonałą, że nasz Ojciec w Niebie jest Żywym, Prawdziwym i Wiecznym Bogiem, który stworzył Niebo i Ziemię oraz wszystko, co widzialne i niewidzialne, przez swoje Słowo i swego Ruach Ha-Kodesz. On jest Jeden, wszystko jest od Niego, wszystko jest w Nim, i wszystkie rzeczy są dla Niego. II. Wierzę wiarą doskonałą, że [...]

Rozmyślania

Dla kogo w końcu ta Tora?

26 września, 2015, Autor: Juda

Często chrześcijanie zastanawiają się, czy apostołowie przestrzegali Tory. Temat był omawiany przez wielu i wielokrotnie. Przekonanych nie przekonam, szukającym może dołożę trochę argumentów na jedną z szalek.