hero background

Blog

Inne

Chanuka w NT

6 grudnia, 2015, Autor: Juda

Chanuka

I nadeszła Chanuka w Jeruszalaim. Była zima, i Jeszua przechadzał się po terenie Świątyni, w Kolumnadzie Szlomo. I otoczyli Go Judejczycy, i powiedzieli do Niego: „Jak długo jeszcze będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”. Jeszua odrzekł im: „Już wam powiedziałem, ale mi nie ufacie. Dzieła, które czynię w imieniu mojego Ojca, świadczą za mną, ale wy nie ufacie dlatego, że nie zaliczacie się do moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, rozpoznaję je, idą one za mną i daję im życie wieczne. Nigdy, ale to nigdy nie ulegną zagładzie i nikt nie wyrwie ich z moich rąk. Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie może wyrwać ich z rąk Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno”. Znowu Judejczycy pochwycili kamienie, aby Go ukamienować. Jeszua odpowiedział im: „Widzieliście, jak dokonuję wielu dobrych czynów, objawiających moc Ojca. Za który z tych czynów mnie kamienujecie?”. Judejczycy odrzekli: „Nie kamienujemy cię za żaden dobry czyn, ale za bluźnierstwo – bo ty, który jesteś tylko człowiekiem, czynisz siebie Bogiem [hebr. Elohim]”.
Jeszua odpowiedział im: „Czy nie napisano w waszej Torze: „Wy jesteście Elohim”. Skoro nazwał „elohim” ludzi, do których było adresowane słowo Elohim (a Tanach nie może być złamany), to wy mówicie temu, którego Ojciec obrał sobie jako świętego i wysłał na świat: „Bluźnisz”, tylko dlatego, że powiedziałem: „Jestem synem Elohim”? Jeśli nie pełnię czynów, które ukazują moc mego Ojca, to nie ufajcie mi. Lecz jeśli pełnię, to nawet jeśli nie ufacie mnie, zaufajcie tym czynom, ażebyście zrozumieli raz na zawsze, że Ojciec jest ze mną zjednoczony, a ja jestem zjednoczony z Ojcem”.
Jeszcze raz usiłowali Go pochwycić, ale wymknął im się z rąk.

Johanan (Jan) 10,22-39 (KŻNT)