hero background

Blog

Doktryna, Nauczanie

Nowy Rok? Znowu??!!

9 września, 2018, Autor: Juda

Rosz HaSzanaKilka zdań w oparciu o wykład mojego nauczyciela Borysa Minkovskiego (niech Wszechmogący obdarzy go dobrym zdrowiem i długim życiem). Widzę od czasu do czasu, że przewija się temat „niebiblijności” Rosz HaSzana1. Niektórzy twierdzą, że jesienią nie rozpoczyna się żaden Nowy Rok i właśnie tę kwestię postaram się pokrótce przedstawić.
Według Talmudu, czy ogólnie wg. Tradycji Starszych, są aż 4 początki roku, a mianowicie:
– 1. nissan – Nowy Rok dla Królów i Świątyni (czyli liturgiczny – wyznaczający początek cyklu Moadim, „kręgu” Świąt)
– 1. elul Nowy Rok dla bydła, czas oddzielenia dziesięciny
– 1. tiszrej Nowy Rok dla dla liczenia lat
– 15. szwat Nowy Rok dla drzew

Co to jest w ogóle „Nowy Rok”, po co w ogóle nam nowy, co to za tradycja? Przywykliśmy do tego i nie zauważamy, że nawet w świeckim kalendarzu, który towarzyszy nam na co dzień, Nowy Rok występuje wielokrotnie: rok podatkowy (finansowy), rok szkolny, rok akademicki, rok kalendarzowy itp.
1. nisana wyznaczył sam Bóg. HaSzem2 już w Egipcie, postanowił, że będzie to początek liczenia miesięcy, od tego momentu liczy się też cykl Świąt. Wszystkie kolejne moadim3 są zależne od tego kiedy przypadnie Pesach. Ze względu na Pesach dodaje się także dodatkowy miesiąc adar. Co to takiego Nowy Rok królów? Jeśli król wstąpił na tron np. 1. elula, to nadchodzącego 1. nisana liczy mu się rozpoczęcie już 2. roku panowania. Często tłumaczenia „nawykowo” podają, że nisan będzie pierwszym miesiącem roku ale część podaje właściwsze tłumaczenie, np.: „Ten miesiąc jest dla was początkiem miesięcy, jest dla was pierwszym wśród miesięcy roku.” [Przekład Józefa Kruszyńskiego ST, Wj 12,2] Pierwszym wśród czyli najważniejszym, centralnym, nie oznacza to automatycznego liczenia lat od tego miesiąca!
1. elula każdy gospodarz wyznaczał zwierzęta przeznaczone na ofiarę dziesięciny.
15. szwat to moment kiedy ruszają soki drzew, następuje przełom zimy i wiosny. Jest to ważna data w wyznaczaniu pierwocin z drzewa, bo przez pierwsze 3 lata nie można zbierać owocu z drzew a owoce z 4 roku są pierwocinami, które należy spożyć przed HaSzem w Jego Przybytku.
Jednak 1. tiszrej to główny początek, mamy więc Głowę Roku – Rosz HaSzana. Ten dzień ma jeszcze kilka nazw: Jom HaDin (Dzień Sądu), Jom HaZikaron (Dzień Pamięci) i najlepiej znana w środowiskach mesjańskich Jom Terua (Dzień Dęcia w Szofar) ewentualnie Zichron Terua (Upamiętnienie Dęcia w Szofar). Dlaczego on jest głową roku, dlaczego jest główny, dlaczego dany jest do liczenia lat? Czemu też z nim związany jest sąd? Nazwa Rosz HaSzana pojawia się dopiero w Misznie. Zgodnie z tradycją, Święto to jest rocznicą stworzenia świata (a właściwie stworzenia Człowieka). Tego dnia Najwyższy Sędzia osądza postępowanie ludzi; dobrych zapisuje do Księgi Życia, a złych do Księgi Śmierci; wyrok na pozostałych zawiesza do dnia Jom Kipur.
Przestrzegamy nauczania rabinackiego, co jest w pełni zgodne z przekazem Besory4: „Wtedy Jeszua zwrócił się do tłumów i swoich talmidim: „Nauczyciele Tory i p’ruszim – mówił – siedzą na miejscu Moszego. Co zatem wam powiedzą, dołóżcie starań, aby to czynić. Ale nie róbcie tego, co robią oni, gdyż oni mówią, ale nie czynią!„” [Przekład Davida H. Sterna NT, Mt 23,1-3]. Słowa te często umykają wielu osobom pod natłokiem przygany, którą Jeszua później wygłosił pod adresem peruszim5. Pamiętajmy, że Jeszua Rabejnu6 nie potępił w całości nauczania peruszim, tylko ich styl bycia: obłudę i hipokryzję. Jeszua zatwierdzając w większości ich halachę7 w niektórych miejscach nawet ją zaostrzył.
Zdaję sobie sprawę, że tematu nie tylko nie wyczerpałem ale nawet dobrze nie rozpocząłem . Mam jednak nadzieję, że przekazałem chociaż trochę ważnych czy ciekawych informacji.

Słowniczek:
1. Rosz HaSzana – Nowy Rok (dosłownie Głowa Roku).
2. HaSzem – zwrot określający Boga, oznacza dosłownie „To Imię”, stosowany w celu unikania 4 literowego Imienia czy innych zwrotów odnoszących się do Boga a używanych zazwyczaj w modlitwie.
3. moed (l.m. moadim) – tłumaczone najczęściej jako Święto (Święta) oznacza dosłownie: „termin, określony czas, wyznaczoną porę”.
4. Besora – Ewangelia.
5. peruszim – faryzeusze.
6. Jeszua Rabejnu – Nasz Nauczyciel Jeszua.
7. halacha – dosł. droga, zachowanie – autorytatywna wykładnia Tory, wyznaczająca zasady praktycznego zastosowania Prawa w życiu.