hero background

Blog

Rozmyślania

Święta spóźnialskich

2 lutego, 2017, Autor: Juda


Kiedy urodził się Jezus? Wielu z nas poda datę 25 grudnia. Prawosławni podadzą nam termin o dwa tygodnie późniejszy: 7 stycznia. Jednak niewiele potrzeba wysiłku, aby znaleźć informacje o tym, że ani jeden ani drugi termin nie jest zbyt realny. W tym czasie, nawet w Izraelu, klimat niezbyt sprzyja podróżnym a pasterze nie wypasają swoich stad. Istnieje teoria, iż Jezus narodził się w czasie Święta Namiotów. Każdy etap Jego życia był ściśle związany ze Świętymi Czasami nakazanymi przez Boga, stąd teoria, że narodziny Jezusa zbiegają się z obchodami Święta Namiotów. Według Ewangelii Jana, Słowo rozbiło swój namiot wśród nas1. Zapowiedzi prorockie przewidują, iż w czasie tego Święta narody będą licznie pielgrzymować do Jerozolimy2, jest to także czas związany z odkupieniem narodów świata. Jednak… brak jakiegokolwiek wyraźnego świadectwa Ewangelii o dokładnym czasie narodzin Jezusa. Cały świat chrześcijański tylko zgaduje termin narodzin swojego Zbawiciela, jeśli teoria Świąt Biblijnych jako znaczników życia Jezusa jest prawdziwa, to obchody te są spóźnione o przeszło miesiąc. Pierwsze „Święto spóźnionych”.

Chrześcijańskie Święta celebrujące narodziny Jezusa często zbiegają się z żydowskimi Świętami Chanuki. W 2016 r. oba te święta rozpoczynały się jednego wieczoru. Spóźniona Pamiątka Narodzin Pana i Chanuka – święto powstałe… ze spóźnionych obchodów Święta Namiotów. Zaskoczeni? Polecam lekturę Ksiąg Machabejskich3. Świątynia została odbita dopiero zimą. Zakończył się dawno okres Świąt. Tak naprawdę wszystkie Święta były przez długi okres odwołane. W tym czasie wszystkie biblijne uroczystości celebrowane były potajemnie, często w gronie najbliższych, czasami nawet poza domem (np. w jaskiniach), aby wścibski sąsiad nie podpatrzył i nie doniósł okupantowi. Po odbiciu Świątyni przywódcy powstania, kapłani Pańscy postanowili, że wspólnie z ludem będą świętować. Nie był to czas Świąt nadanych przez Pana ale chciano oczyszczenie Przybyłku celebrować na wzór obchodów najbliższego czasowo Święta, czyli niedawno przypadającego Święta Namiotów. Znamienne jest to, że wspominano Święty Czas w którym modlono się za wszystkie ludy świata. Wtedy nie wiedziano, że ratując judaizm uratowana zostanie przyszła kultura judeochrześcijańska, chrześcijaństwo i właściwie cały nasz współczesny świat. Świątynię oczyszczono 25 dnia miesiąca Kislew, w roku 2016 data ta wypadała w 25 grudnia. Dwa spóźnione święta na cześć cudu oczyszczenia Świątyni. Jedna, to Świątynia kamienna, druga to Świątynia ciał wierzących. Wiele osób zestawia święto Narodzenia Pańskiego z narodzinami słońca czy Mitry. Czy ktoś pomyślał o zestawieniu tych dwóch, tak często zbiegających się, Świąt? Chanuki z Bożym Narodzeniem? Możliwe, że tak. Ale czy mieliście wcześniej świadomość, że te święta są spóźnionymi obchodami Święta Namiotów?


1. To Słowo, pełne łaski i prawdy, ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę, chwałę Jednorodzonego od Ojca. [Przekład Remigiusza Popowskiego NT, J 1,14]
2. Patrz: Za 14,16-21
3. 1 Mch 4,52-60 oraz 2 Mch 10,1-8.