hero background

Blog

Rozmyślania

Szabat w NT

11 kwietnia, 2015, Autor: Juda

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych,
i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.
A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Mt 5,19

Hbr 4,9

(Biblia poznanska v.1.6) Przeto pozostaje jeszcze odpoczynek sobotni dla ludu Bożego.

(BWP v.1.2) Tak więc lud Boży cieszy się posiadaniem odpoczynku szabatniego [na wzór owego pierwotnego odpocznienia Boga].

(BT-2 v.1.3) A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.

(ČEP_DEU) Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.

(HRB) It is therefore the duty of the people of YAHWEH to keep the Sabbath .

(HNT) על־כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃

(IGNT) αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου

(ISV) There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God.

(SVKPS) A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud.

(KMS) A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu.

(KŻNT v.1.1) Pozostaje zatem jeszcze dla ludu Bożego przestrzeganie szabbatu.

(KUL v.1.3) A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.

(LITV) So, then, there remains a sabbath rest to the people of God.

(NW-P) A zatem pozostaje odpoczynek sabatowy dla ludu Bożego.

(PE-NT) Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego.

(ROH) Tak tedy ešte zbýva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu.

(RST) Посему для народа Божия еще остается субботство.

(The Scriptures 1998+) So there remains a Sabbath-keeping for the people of Elohim.

(UBIO) Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок.

(Vulgate) itaque relinquitur sabbatismus populo Dei

(Wujek 1599 v.1.4) A tak zostawa sobotowanie ludowi Bożemu.

Odpowiedział im [Jezus]:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,».
I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże,
aby swoją tradycję zachować.»

Mk 7,6-10