hero background

Blog

Inne, Tłumaczenia

Sen biskupa Chosrowa…

14 grudnia, 2016, Autor: Juda

Talit

W 2013 r. raw Alexander Blend, po lekturze pism Chosrowa, biskupa Anczewacziku w Armenii, podzielił się przeczytanym fragmentem. Tekst napisany przeszło 1000 lat temu.

“Przyśnił mi się sen. Zobaczyłem mnóstwo chrześcijan, z pośród Greków, Ormian, Persów i innych, niektórych dziwnych z wyglądu. Zebrali się oni w tym miejscu w sobotę, ubrani byli w żydowskie szale, i świece, jak u Żydów, były zapalone na ich ołtarzu. I ktoś do mnie podszedł i rzekł: ‘Widzisz, Chosrow, w ostatnie dni będzie się słyszało o zewnętrznych naśladowcach Żydów. Będą się oni ubierać jak Żydzi, prowadzić nabożeństwa w ich języku i w wielu innych rzeczach będą nas naśladować. Jednak tylko niewielka resztka będzie szukać wewnętrznej przemiany. Mało kto zrozumie, że nie w języku, nie w ubraniu nasza odmienność. Lecz w tym, że my wiemy, że gdzie jest Sąd tam i Wszechmogący. I my zawsze dążymy do tego sądu. W każdej chwili szukamy spotkania z Wszechmogącym. Lecz kto ma taką miłość, żeby zgodzić się na wieczność z Wiecznym, choćby to miały być wieczne męki?’ I zrozumiałem, że przede mną stał sam Mojżesz. A oczy jego były pełne łez.”
źródło: https://www.facebook.com/ploni.almoni.161/posts/440148566060627