hero background

Kategorie: Tłumaczenia

Tłumaczenia

Żydowski Dzień Kobiet

8 marca, 2018, Autor: Juda

[Tekst] pod okoliczność świeckiego święta [- Dnia Kobiet]. W Izraelu wśród świeckich mieszkańców ten dzień wspominany jest rzadko. A wśród wierzących nie wspomina się go w ogóle.

Inne, Tłumaczenia

Sen biskupa Chosrowa…

14 grudnia, 2016, Autor: Juda

W 2013 r. raw Alexander Blend, po lekturze pism Chosrowa, biskupa Anczewacziku w Armenii, podzielił się przeczytanym fragmentem. Tekst napisany przeszło 1000 lat temu.

Doktryna, Tłumaczenia

Zasady Wiary Israela dla Dzieci Nowego Przymierza

27 października, 2015, Autor: Juda

I. Wierzę wiarą doskonałą, że nasz Ojciec w Niebie jest Żywym, Prawdziwym i Wiecznym Bogiem, który stworzył Niebo i Ziemię oraz wszystko, co widzialne i niewidzialne, przez swoje Słowo i swego Ruach Ha-Kodesz. On jest Jeden, wszystko jest od Niego, wszystko jest w Nim, i wszystkie rzeczy są dla Niego. II. Wierzę wiarą doskonałą, że [...]

Inne, Tłumaczenia

Mesjanistyczne spojrzenie na ceremonię kaparot

2 października, 2014, Autor: Juda

O tym, że Żydzi przed Jom Kippur okręcają nad głową kogutem (nazywa się to „kaparot”), nie słyszał tylko leniwy. Ale dlaczego tak robią?