hero background

Blog

Tłumaczenia

Żydowski Dzień Kobiet

8 marca, 2018, Autor: Juda

[Tekst] pod okoliczność świeckiego święta [- Dnia Kobiet].
W Izraelu wśród świeckich mieszkańców ten dzień wspominany jest rzadko. A wśród wierzących nie wspomina się go w ogóle.
Jednak dzień kobiet w żydowskiej tradycji istnieje, mało tego, takich dni jest wiele. Od bardzo dawnych czasów, na długo przed Drugą Świątynią, pojawiła się tradycja, że w Nów Księżyca kobiety nie wykonują żadnej pracy, analogicznie jak w sobotę. Prace domowe przejmują mężczyźni. Dla kobiet, to nie tylko szansa na oderwanie się od obowiązków domowych czy pracy poza domem, ale jest to czas, jak przyjęto, poświęcony formacji duchowej – na uczestnictwo w lekcji Tory, na zorganizowanie wspólnego spotkania dla wzmocnienia duchowego.
Rozumie się, że w tym dniu mężowie dają prezenty żonom. Według wskazówek: najlepsza jest użyteczna książka, potem ozdoba, lub choćby „minimalistycznie” kwiatów. W dawniejszych czasach oczywiście podarunkami były ozdoby. Związane jest to z tym, że to święto kobiet podarowane jest kobietom w nagrodę za to, że kiedy poproszono je o przekazanie ozdób na odlanie cielca, odmówiły przekazania takiego daru.
W wielu firmach, które należą do ortodoksyjnych Żydów, kobiety w tym dniu mają dzień wolny lub dzień pracy jest skrócony. W innych miejscach są zniżki w salonach kosmetycznych, rabaty na kosmetyki itp.
Mamy więc dzień kobiet dwanaście lub trzynaście razy w roku.

Autor: Alexander Blend – ortodoksyjny Żyd, rabin mesjanistycznej kongregacji z Beer Szeby. Blog autora: www.alexblend.net

Oryginalny tekst:

Навстречу приближающемуся светскому празднику.
В Израиле, среди светского населения этот день отмечается мало. А среди верующих не отмечается вообще.
Но тем не менее женский день в еврейской традиции есть и даже не один. С очень давних времен, задолго до второго храма, появилась у нас традиция, что в новомесячье, женщины не делают никакой работы, как в субботу. А работу по дому берут на себя мужчины. Для женщины это не только возможность отдохнуть от домашних дел или работы вне дома, но и время, которое принято посвящать духовному образованию – сходить на урок Торы, провести совместную встречу, для духовного укрепления.
Принятно, что мужья дарят женам в этот день подарки. Как говорят: лучше всего полезная книга, далее украшение, или „по мнимуму” цветы. Раньше конечно было принято дарить именно украшения. Дело в том, что праздник этот женский дан женщинам в награду за то, что когда у них попросили украшения для создания тельца, они отказались дать их.
Во многих фирмах, которые принадлежать ортодоксальным евреям, женщины в этот день имеют выходной или сокращенный рабочий день. В иных местах есть скидки в салонах красоты, скидки на косметику и.т.д.
Так что женский день у нас двенадцать – тринадцать раз в году.
Alexander Blend