hero background

Blog

Rozmyślania

Święto Namiotów, czy tylko dla Żydów?

24 września, 2015, Autor: Juda

Sukkot

Tora nakazuje Ludowi Bożemu przestrzeganie Świętych Czasów, w tym Święta Namiotów:
Po czym Pan powiedział do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy.” Kpł/III Moj/Wajikra 23,33-36 BT

W czasach Jezusa pobożni Żydzi przybywali tłumnie w tym czasie do Świątyni. W tym gronie był i sam Jezus, przemawiając w ostatnim dniu tego Święta, zwanym Hoszana Raba, Wielka Radość, gdy czerpano wodę i wylewano ją na ołtarz Pański. „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem».” J 7,37-40 BT

Ciekawe jest to, że Święto Namiotów powiązane jest z eschatologicznym proroctwem z Księgi Zachariasza. Mimo, że Tora nakazuje przestrzeganie tego Święta Ludowi Izraela, to Zachariasz kieruje to proroctwo do Narodów. „Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi – Panu Zastępów – i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi – Panu Zastępów – będą pozbawione deszczu. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis: «Poświęcone Panu», a kotły [zwyczajne] w domu Pańskim będą jak kropielnice przed ołtarzem. Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. I będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów.” Za 14,16-21