hero background

Wpisy

Inne

Chanuka w NT

Grudzień 6, 2015, Autor: Juda

I nadeszła Chanuka w Jeruszalaim. Była zima, i Jeszua przechadzał się po terenie Świątyni, w Kolumnadzie Szlomo. I otoczyli Go Judejczycy, i powiedzieli do Niego: "Jak długo jeszcze będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!". Jeszua odrzekł im: "Już wam powiedziałem, ale mi nie ufacie. Dzieła, które czynię w imieniu mojego [...]

Doktryna, Tłumaczenia

Zasady Wiary Israela dla Dzieci Nowego Przymierza

Październik 27, 2015, Autor: Juda

I. Wierzę wiarą doskonałą, że nasz Ojciec w Niebie jest Żywym, Prawdziwym i Wiecznym Bogiem, który stworzył Niebo i Ziemię oraz wszystko, co widzialne i niewidzialne, przez swoje Słowo i swego Ruach Ha-Kodesz. On jest Jeden, wszystko jest od Niego, wszystko jest w Nim, i wszystkie rzeczy są dla Niego. II. Wierzę wiarą doskonałą, że nasz [...]

Rozmyślania

Dla kogo w końcu ta Tora?

Wrzesień 26, 2015, Autor: Juda

Często chrześcijanie zastanawiają się, czy apostołowie przestrzegali Tory. Temat był omawiany przez wielu i wielokrotnie. Przekonanych nie przekonam, szukającym może dołożę trochę argumentów na jedną z szalek.

Rozmyślania

Święto Namiotów, czy tylko dla Żydów?

Wrzesień 24, 2015, Autor: Juda

Tora nakazuje Ludowi Bożemu przestrzeganie Świętych Czasów, w tym Święta Namiotów: „Po czym Pan powiedział do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla […]

Inne

Jom Kipur 5776

Wrzesień 22, 2015, Autor: Juda

Rozmyślania

Zrozumieć antysemityzm?

Czerwiec 25, 2015, Autor: Juda

Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka[…]» Za 2,12

Nauczanie

Szawuot – Pięćdziesiątnica

Maj 23, 2015, Autor: Juda

Nauczanie wygłoszone 8.06.2014 r.

Rozmyślania

Szabat a Kol 2,16-23

Kwiecień 11, 2015, Autor: Juda

Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu […]

Rozmyślania

Szabat w NT

Kwiecień 11, 2015, Autor: Juda

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Mt 5,19

Rozmyślania

Pesach 5775

Kwiecień 9, 2015, Autor: Juda

Przez siedem dni nie znajdzie się w waszych domach zakwas. Bo każdy człowiek, który będzie jadł z zakwaszonego, będzie odcięty od społeczności Jisraela. Niczego zakwaszonego nie będziecie jedli. We wszystkich waszych siedzibach będziecie jedli mace” [Szemot/Wj/II Moj 12,19-20]